Eiropas Savienības – Ķīnas Biznesa asociācija (EUCBA) ir starptautiska federācija, kas apvieno Eiropā dibinātas bezpeļņas organizācijas, kuru mērķis ir veicināt sadarbību ar Ķīnu, tās amatpersonām un uzņēmumu pārstāvjiem kā valstu, tā uzņēmumu līmenī. Asociācijas centrālais birojs atrodas Beļģijā.

EUCBA pašlaik ir 18 dalīborganizācijas 17 Eiropas valstīs. EUCBA dalībnieki apvieno vairāk nekā 2000 uzņēmumus, tai skaitā kā lielus un vidējus komersantus, tā mazos uzņēmējus, kuri darbojas dažādās nozarēs – gan rūpniecībā un tirdzniecībā, gan pakalpojumu sektorā, un ir nozares līderi savā valstī un reģionā.

Eiropas Savienības – Ķīnas Biznesa asociācija savu biedru interesēs nodrošina pastāvīgu saziņu ar Eiropas Komisiju jautājumos par Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbību ekonomikā un tirdzniecībā. EUCBA pastāvīgi sadarbības partneri ir Ķīnas oficiālie pārstāvji Briselē un Eiropas Savienības Tirdzniecības kamera Ķīnā (http://www.euccc.com.cn/en/home).

Kontakti