Latvijas un Ķīnas sadarbība

Aktuālie Latvijas un Ķīnas savstarpējās tirdzniecības rādītāji: preču eksporta apjoms no Latvijas uz Ķīnu 2015. gadā 105.9 milj. EUR jeb par 0.4 % lielāks nekā 2014. gadā. Savukārt preču importa apjoms no Ķīnas Latvijā 2015.gadā bija 415.1 milj. EUR jeb par 17.7% lielāks nekā 2014. gadā.

2015. gadā Ķīna bija Latvijas 21. lielākais preču eksporta un 9. lielākais preču importa partneris.

Galvenās eksporta preces no Latvijas uz Ķīnu ir koksne un tās izstrādājumi (41%), mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (16%),  metāli un to izstrādājumi (13%), minerālie produkti (12%) un lauksaimniecības un pārtikas preces (7%). Importā dominē mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (55%), ķīmiskās rūpniecības preces (11%), vieglās rūpniecības preces (8%).

2015. gadā nozīmīgi – par 74.6% palielinājušās ārvalstu tiešās investīcijas no Ķīnas, sasniedzot 5.8 milj. EUR.


Eksports no Latvijas uz Ķīnu galvenajās preču grupās:Imports Latvijā no Ķīnas galvenajās preču grupās:
Kontakti