Par mums

Latvijas – Ķīnas Biznesa padome ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas dibināta pēc vairāku Latvijā un Baltijas reģionā vadošo uzņēmumu iniciatīvas ar mērķi sekmēt abu valstu ekonomisko sadarbību un veidot tiešus divpusējos kontaktus, lai veicinātu kopprojektu īstenošanu tirdzniecības un rūpniecības pieauguma veicināšanai, eksporta stimulēšanai un investīciju piesaistei.

Latvijas – Ķīnas Biznesa padome palīdz uzņēmējiem veidot tiešus kontaktus, apmainīties ar viedokļiem un informāciju, kas sekmētu abpusēji izdevīgu sadarbību. Padomes mērķis ir kalpot par platformu zināšanām, analīzei un ekspertīzei nolūkā attīstīt kopīgus biznesa projektus.

Padomes dibinātāju vidū ir tādi uzņēmumi kā „Lattelecom”, „Latvijas Finieris”, „PATA AB”, „Rietumu banka”, „Latio”, biznesa augstskola „Turība”, „VEF Radiotehnika” u.c., kas ir līderi Latvijā un Baltijas reģionā tādās nozarēs kā informācijas tehnoloģijas, nekustamie īpašumi, kokrūpniecība, banku pakalpojumi un izglītība.

Uzņēmēji ir deleģējuši padomi pārstāvēt savas intereses attiecībās ar valsts institūcijām, iestādēm un citām abu valstu oficiālajām organizācijām, lai ārējo ekonomisko interešu īstenošana notiktu koordinēti un mērķtiecīgi, sasniedzot taustāmus rezultātus.

Padome tiek atbalstīta Latvijas un Ķīnas valsts institūcijās un sadarbojas ar tām – padomes goda biedri ir Latvijas vēstniece Ķīnas Tautas Republikā un Ķīnas vēstnieks Latvijas Republikā.

Par Latvijas - Ķīnas Biznesa padomi: About_Latvia_China_Business_Council.pdf

Edgars Rinkēvičs

Edgars Rinkēvičs

LR ārlietu ministrs

Latvija ļoti novērtē politisko dialogu ar Ķīnu visos līmeņos, abpusējo vizīšu dinamiku, kā arī politiskos un parlamentāros kontaktus.

Uldis Augulis

Uldis Augulis

LR satiksmes ministrs

Pēdējo gadu laikā Latvijas un Ķīnas divpusējā sadarbība ir padziļinājusies. Īpaši to var attiecināt uz transporta sektoru.

Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis

ES komisārs eiro un sociālā dialoga jautājumā, Eiropas Komisijas Viceprezidents, bijušais LR Ministru prezidents

Ķīna ir nozīmīgs un perspektīvs Latvijas ekonomiskais partneris, tāpēc ir svarīgi attīstīt dažādus sadarbības veidus, īpaši tranzīta jomā, kā arī distribūcijas centru izveidē.

Laimdota  Straujuma

Laimdota Straujuma

Saeimas deputāte, bijusī LR Ministru prezidente

Latvijas valdība pēdējos gados ir veltījusi lielu uzmanību divpusējām attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku. Pastāvīgi gādājot par stabilām un labām valstu attiecībām politiskajā līmenī, abu valstu līderi ir apliecinājuši ieinteresētību un apņemšanos stiprināt ekonomisko sadarbību starp Latviju un Ķīnu.

Ojārs Ēriks Kalniņš

Ojārs Ēriks Kalniņš

Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs

Latvijas un Ķīnas attiecības jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus bijušas veiksmīgas un draudzīgas. Mēs vienmēr esam augstu vērtējuši to, ka Ķīnas Tautas Republika kā viena no pirmajām atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Nils Ušakovs

Nils Ušakovs

Rīgas domes priekšsēdētājs

Sadarbībai ar Ķīnu mums ir vairākas prioritātes. Vēlamies Rīgu pozicionēt kā pievilcīgu galamērķi tūristiem no šīs valsts.

Kontakti