Mēs samazinām attālumus

Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis

Rīgas osta ir viens no galvenajiem transporta mezgliem Baltijas jūras austrumu krastā. Rīgas osta ir iekļauta Eiropas Savienības TEN-T (trans-European transport network) tīklā un ir šī tīkla Austrumu-Rietumu transporta koridora nozīmīga sastāvdaļa. Tajā pašā laikā vēsturiski Rīgas osta ir cieši saistīta ar Krievijas ceļu un dzelzceļu tīklu (sliežu ceļa platums 1520 mm), tādējādi ceļš caur Rīgas ostu ir visizdevīgākais multimodālajiem transporta pārvadājumiem starp ES valstīm un Krieviju, NVS (Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahstānu, Vidusāzijas valstīm) un Āzijas valstīm.

Infrastruktūra

Rīgas osta ir atvērta kuģošanai visu gadu.
Kravu pārkraušanas jauda: 45 milj. t/gadā
Kuģošanas kanāla dziļums : -16 m
Maksimālā iegrime: -14.7 m
Kopējais piestātņu garums: 13,8 km
Atklātie uzglabāšanas laukumi: 1 797 000 m2
Slēgtie uzglabāšanas laukumi: 180 000 m2
Saldētavu ietilpība: 13 000 t
Lejamkravu rezervuāru ietilpība: 350 500 m3

Darbības rādītāji

Rīgas osta ir daudzfunkcionāla osta, kurā pārkrauj visus kravu veidus, izņemot jēlnaftu. 2011. gadā pārkrauto kravu apjoms sasniedza 34.1 milj. tonnu. Galvenie ostā pārkrauto kravu veidi ir: ogles, naftas produkti, kokmateriāli, konteineri, minerālmēsli un metāli. 75% no ostā pārkrautajām kravām ir tranzītkravas. 

Rīgas ostā darbojas 33 stividoruzņēmumi un 28 kuģu aģentēšanas uzņēmumi. Vairāk nekā 30 uzņēmumi piedāvā noliktavu pakalpojumus ostas teritorijā. Regulāru konteinerkuģu satiksmi starp Rīgu un lielākajām Eiropas ostām nodrošina konteinerkuģu līnijas The Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA-CGM, Unifeeder, Team Lines, Mann Lines Multimodal un Containerships. Regulāru pasažieru satiksmi starp Rīgu un Stokholmu nodrošina kompānijas Tallink ro-pax prāmis.

Iekšzemes savienojumi

Pateicoties dzelzceļa savienojumam ar Transsibīrijas dzelzceļa līniju, Rīgas osta iekļaujas transkontinentālajos kravu pārvadājumos starp Eiropas Savienību un Tālajiem Austrumiem. Maršrutā Tālie Austrumi – ES tiek ietaupīts līdz pat 17 dienām no tranzīta laika, ja krava tiek pārvadāta pa dzelzceļu caur Rīgas ostu. No Rīgas ostas regulāri kursē konteinervilcieni uz dažādiem galapunktiem Krievijā un NVS valstīs: 
  • Konteinervilciens “Riga Express”– regulārs konteinervilciens Rīga – Maskava, ar tranzīta laiku 48-72 stundas
  • Konteinervilciens “Baltika Transit”– regulārs konteinervilciens Rīga - Almati (Kazahstāna) ar diviem vilcieniem nedēļā un tranzīta laiku 8-10 dienas
  • Konteinervilciens “Zubr” – regulārs konteinervilciens Rīga - Minska (Baltkrievija) ar tālāku piegādi caur Oršu (Baltkrievija) līdz Iļičevskai (Ukraina). Vidējais tranzīta laiks - 2,5 dienas (Rīga – Iļičevska)
  • Konteinervilciens “Eurasia 1” – konteinervilciens Rīga - Ziemeļkazahstāna (Astana, Pavlodara, Aksu) ar tranzīta laiku 6 dienas
  • Konteinervilciens “Eurasia 2” - konteinervilciens Rīga - Centrālāzija (Almati, Biškeka, Taškenta, Dušanbe) ar tranzīta laiku 10 dienas. Eurasia 2 ir savienojums ar konteinervilcienu Ķīna – Centrālāzija 
  • Konteinervilciens Rīga – Hairatona (Afganistāna) – nemilitāro kravu piegādei ASV karaspēka daļām Afganistānā. Vidējais tranzīta laiks 10-11 dienas.
  • Investīciju iespējas

Rīgas osta aicina uzņēmējus uzsākt darbību ostas teritorijā piedāvājot labvēlīgus nosacījumus: 1) ilgtermiņa zemes nomu (līdz 45. gadiem) uz izdevīgiem nosacījumiem; 2) 250 ha brīvas teritorijas jaunu termināļu, loģistikas centru, noliktavu būvniecībai; 3) Rīgas brīvostas pārvaldes iesaistīšanos nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanā; 4) brīvās ekonomiskās zonas režīmu ar nozīmīgām nodokļu atlaidēm.

Rīgas brīvostas pārvalde

Rīgas brīvostas pārvalde veic Rīgas ostas pārvaldīšanu un tās galvenās funkcijas saskaņā ar LR likumu “Par ostām” un LR likumu “Par Rīgas brīvostu” ir: zemes un infrastruktūras piedāvāšana nomai, hidrotehnisko būvju un navigācijas kanāla uzturēšana, kuģošanas drošības nodrošināšana, licenču izsniegšana darbībai Brīvās zonas režīmā, ostas maksu noteikšana un iekasēšana. Rīgas brīvostas pārvalde ir sertificēta ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmā un ISO 14001 vides pārvaldības sistēmā.

Kontakti