Tavas personības nākamais līmenis

Biznesa augstskola Turība ir starptautiski atzīta un atpazīstama biznesa augstskola, kura īsteno valsts un starptautiski akreditētās izglītības programmas četros studiju virzienos - uzņēmējdarbības vadība, tiesību zinātnes, tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, sabiedriskās attiecības. Biznesa augstskola Turība piedāvā studiju iespējas ārzemju studentiem bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās angļu valodā. Nodarbības augstskolā vada zinoši pasniedzēji, kas reizē ir arī profesionāļi savā jomā, tādējādi radot vidi gan teorētisku zināšanu apguvei, gan praktisku iemaņu attīstīšanai jauno speciālistu vidū.

Turība ir kļuvusi par pirmo augstskolu Baltijā un Skandināvijas valstīs, kas saņēmusi Pasaules tūrisma organizācijas akreditāciju un augsto starptautiski atzītu ekspertu novērtējumu. Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmai ir piešķirta Pasaules tūrisma organizācijas (UN/WTO – World Tourism Organization) akreditācija – WTO TedQual sertifikāts.

Augstskola uzņemta kā biedrs Starptautiskajā biznesa augstskolu attīstības asociācijā (AACSB International, The Association to Advance Colegiate Schools of Business), kura apvieno vadošās pasaules biznesa augstskolas, Eiropas Augstākās izglītības iestāžu asociācijā (EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education) un Eiropas Juridisko fakultāšu asociācijā (E.L.F.A. - European Law Faculties Association).

Kontakti