Pirmdien, 16. maijā, Rīgā notiekošajā Ķīnas un 16 Centrālās un Austrumeiropas valstu (16+1) pirmajā transporta ministru sanāksmē tika apstiprinātas “Rīgas vadlīnijas”, kas paredz veicināt integrētu transporta koridoru attīstību starp Ķīnu un Eiropu.

Ministru sanāksmes laikā, kuru vadīja satiksmes ministrs Uldis Augulis, notika diskusija par efektīvu Eirāzijas piegāžu ķēžu attīstību, kā arī par sadarbības veicināšanu transporta un loģistikas jomā.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis: “Esmu gandarīts, ka kopā ar pārējo valstu transporta ministriem esam pieņēmuši “Rīgas vadlīnijas”. Šis solis sekmēs efektīvu Eirāzijas piegāžu ķēžu attīstību. Diskusiju laikā ministri pārrunāja kopējo vīziju transporta savienojumu attīstības jautājumā starp Eiropu un Āziju, uzsverot šo reģionu savienojamības lielo nozīmi, kas tiešā veidā sekmē ekonomisko labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Esmu pārliecināts, ka šī – pirmā transporta ministru sanāksme un rīt notiekošā biznesa konference – būs īsts veiksmes stāsts un kļūs par nopietnu platformu starptautiskās sadarbības stiprināšanai transporta un loģistikas jomā, dodot iespēju dalībvalstu nozares pārstāvjiem un uzņēmējiem prezentēt sevi, savas vērtības, kā arī uzturēt saikni ar saviem jau esošajiem sadarbības partneriem un piesaistīt jaunus.”

“Rīgas vadlīnijas” stiprinās sadarbību starp valstīm transportā un loģistikā, lai attīstītu un uzlabotu integrētus transporta koridorus starp Ķīnu un Eiropu, tādā veidā nodrošinot ilgtspējīgus un efektīvus kravu pārvadājumus. Ministri pauda apņemšanos uzlabot informācijas apmaiņu starp valstīm, lai stiprinātu ciešāku sadarbību starp privāto un valsts sektoru. “Rīgas vadlīnijas” paredz attīstīt konteinervilcienu maršrutus starp Ķīnu un Eiropu, uzsvaru liekot uz videi draudzīgiem dzelzceļa transporta maršrutiem, tādējādi stiprinot “Jaunā zīda ceļa” sauszemes transporta koridoru konkurētspēju. Valstis apņēmās uzlabot robežšķēsošanu, novēršot šaurās vietas un mazinot administratīvo slogu.

Tika akcentēta augstā nozīme Ķīnas “Jauna zīda ceļa” iniciatīvai “Viens ceļš, viena josta” (“One Belt, One Road”), kas paredz savienojamības un sadarbības attīstīšanu Eirāzijas kontinentā. Vienlaikus valstis attīstīs 16+1 formāta valstu transporta savienojumus ar jau realizētiem Ķīnas un trešo valstu loģistikas sektora projektiem, kā arī veicināt un koordinēt investīciju projektu attīstību transporta un loģistikas jomā.

Šodien tika atklāts 16+1 Sadarbības koordinācijas sekretariāts loģistikas nozarē, kā arī darbu sākusi sekretariāta mājaslapa. Loģistikas nozares koordinācija Latvijai tika uzticēta pagājušā gada 16+1 valstu vadītāju sanāksmē Sudžou. Sekretariātam būs izšķiroša loma 16+1 formāta attīstībā.

Ķīnas un 16 Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formāts 16+1 paredz veicināt Ķīnas sadarbību ar 16 Eiropas valstīm (Čehiju, Igauniju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Bulgāriju, Horvātiju, Poliju, Maķedoniju, Melnkalni, Serbiju, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu) dažādās jomās, t.sk. loģistikā un transportā.

Rolands Rumba
SM sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67028390

Kontakti