Latvijas – Ķīnas Biznesa padome un Ķīnas Starptautiskās tirdzniecības veicināšanas padome (China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT) parakstījušas memorandu, kas paredz ciešu sadarbību nolūkā veicināt tirdzniecību starp valstīm un sekmēt investīciju piesaisti.

Saskaņā ar memorandu abas puses apņemas kopā radīt vairāk tirdzniecības un investīciju iespēju uzņēmumiem gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, lai sekmētu abu valstu ekonomisko sadarbību. Parakstot memorandu, puses vienojušās organizēt regulāras sanāksmes ekspertu, akadēmiķu un domnīcu līmenī, lai identificētu perspektīvākās sadarbības nozares un potenciālos investīciju projektus.

Latvijas – Ķīnas Biznesa padome un Ķīnas Starptautiskās tirdzniecības veicināšanas padome apņēmušās abu valstu uzņēmējiem sniegt visa veida atbalstu jautājumos par investīciju un uzņēmējdarbības vidi, tai skaitā konsultējot juridiskajos jautājumos, pastāvīgi apkopot uzņēmējiem noderīgu informāciju par nozīmīgākajām nozaru izstādēm un biznesa forumiem, organizēt uzņēmēju vizītes Ķīnā un Latvijā.

Ķīnas Starptautiskās tirdzniecības veicināšanas padome ir lielākā un nozīmīgākā starptautiskās tirdzniecības veicināšanas institūcija Ķīnā. Dibināta 1952.gadā, padome apvieno kompānijas, tirdzniecības un ekonomisko sektoru pārstāvošās organizācijas Ķīnā, kā arī izcilas personas ar pieredzi šajās jomās. Padome ir pārstāvēta visos Ķīnas reģionos, tā aktīvi uzņem jaunus biedrus un veicina tirdzniecības attīstību ar informācijas, konsultāciju un juridiskās palīdzības sniegšanas, kā arī izstāžu rīkošanas starpniecību.

Kontakti